ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Joanna Gowkielewicz

piłsudskiW Rogóżu, 16 maja br. Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej o/ Lidzbark Warmiński, zorganizował obchody upamiętniające 80 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów Polskich, Marszałka i Naczelnika. Uroczystości rozpoczęto mszą św. celebrowaną przez proboszcza parafii w Rogóżu ks. kanonika Michała Ingo Czaje oraz ks. Wojciecha Sokołowskiego Kustosza Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym.

Continue reading

kwiaty-na-dzien-kobiet14 maja 2015 r. w hali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku odbyła się V sesja Rady Gminy, na której podziękowano sołtysom za ostatnią kadencje.
Wójt Gminy Fabian Andrukajtis uroczyście wręczył sołtysom podziękowania za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności lokalnej w okresie pełnienia funkcji sołtysa, niekiedy nawet przez kilkanaście lat.
Wójt podkreślił ważną rolę sołtysów jako przedstawicieli wsi integrujących swoje sołectwa, inspirujących i mobilizujących mieszkańców do działania. W podziękowaniu wręczył zebranym drobne upominki, pamiątkowe dyplomy oraz specjalnie grawerowane statuetki.
Nowo wybranym sołtysom Wójt Gminy wręczył poświadczenia wyboru sołtysa na kadencję 2014 – 2018, złożył serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów i spełnienia pełnieniu misji społecznej.

Continue reading

runowo„Bezpieczna droga do szkoły” to konkurs skierowany do uczniów klas I-III obejmujący swym zasięgiem szkoły podstawowe z terenu Gminy Lidzbark Warmiński. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego, uświadomienie, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiadają zarówno kierowcy, jak i piesi oraz uwrażliwianie dzieci na niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego poruszania się po ulicach.

Continue reading

W dniu 12 maja 2015 roku w godzinach 600 – 1900
(termin zapasowy 13 maja) Dowództwo Operacyjne Rodzajów
Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/I.

Jednym z elementów ww. ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzenie powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE
oraz związany z tym trening systemu alarmowania
i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych
na zagrożonym obszarze kraju.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen