ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

eduW ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, zrealizowano od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r. projekt pod nazwą „Edukacja Naszą Szansą. Dofinansowanie wyniosło 49 999,00 zł. Głównym celem projektu było uzyskanie nowych kwalifikacji przez 35 kobiet z terenu wsi Rogóż i jej okolic poprzez nabycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do rozpoczęcia działalności gastronomicznej.

Continue reading

taniecOd 14 kwietnia do 06 września 2009r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogóż realizowało projekt pn. „Poprzez śpiew i taniec poznajemy nasz region” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach priorytetu IX – Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Ogólna wartość projektu wynosi 49 700 zł. Głównym celem projektu była edukacja artystyczna mieszkańców wsi Rogóż oraz okolic poprzez przeprowadzenie warsztatów choreograficznych i wokalnych.

Continue reading

LOGO PISW ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej, stowarzyszenie zrealizowało 21.09.2008 r. usługę dla rodzin pod nazwą: „Żegnaj lato na rok”. Koszt przedsięwzięcia 6 970,00zł. Organizowana impreza miała charakter usługi rekreacyjno – integracyjnej, odbiorcami byli mieszkańcy Rogóża a także okolicznych miejscowości. Impreza była pierwszym przedsięwzięciem organizowanym przez stowarzyszenie. Wspólne działanie przy organizacji festynu zintegrowały członków Stowarzyszenia. Orientacyjna liczba uczestników wynosiła ponad 200 osób.

zdjęcia

merryKoniec roku 2011 to również koniec zajęć w ramach projektu „Z angielskim na ustach” realizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę od września do grudnia 2011r. w nowootwartej świetlicy wiejskiej w Sarnowie. Do projektu przystąpiło 22 dzieci i młodzieży ze wsi Sarnowo, Knipy, Markajmy i Rogóż.

Continue reading

W dniach 19.03. – 22.03.2015 r. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz ze starostą lidzbarskim Janem Harhaj, wójtami i burmistrzami samorządów terytorialnych z terenu powiatu Lidzbark Warmiński odwiedzili powiat Emsland w Niemczech.
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński odwiedził zaprzyjaźnioną gminę partnerską Rhede. Celem wizyty było zapoznanie obecnego Wójta z władzami Gminy Rhede i omówienie szczegółów dalszej współpracy. Ważnym punktem spotkania było zwiedzenie szkoły w Rhede (Ems), z którą 21.09.2014 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie podpisała międzyszkolne porozumienie.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen