ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Joanna Gowkielewicz

W dniach od 18 do 20 lutego br. odbyły się spotkania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Runowie, Rogóżu oraz w Stryjkowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2019 roku.

Continue reading

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 25.02.2020 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 24.02.2020 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz.688 ze zm.) i przyznał dotację:

Continue reading

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 154/2020 z dnia 24.02.2020r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z poniższymi zasadami.

Continue reading

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020. Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen