ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie XII 2018-VI 2019 zrealizowała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Continue reading

W dniach 03.06. – 07.06.2019 r. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej Gminie Rhede (Ems) w powiecie Emsland. Delegacja licząca 15 osób na czele z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtisem, radnymi, sołtysami, przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszeń miała możliwość poznać środowisko swoich niemieckich przyjaciół.

Continue reading

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku Gminny Festyn Rodzinny. Impreza zorganizowana była również w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Fundacja Arche.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen