ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

Blanki znów pachniały ziołami i rozbrzmiewały muzyką. A to wszystko za sprawą kolejnego Festiwalu Ziół, który 13 lipca odbył się w tej wsi. Świętowanie rozpoczęto, jak co roku Mszą Święta celebrowaną przez księdza Adama Narbuta w kościele parafialnym w Blankach. Po mszy rozpoczęto oficjalnie IV Festiwal Ziół. Gości przywitała Babka Zielarka Lucja Kuczyńska wraz z Zastępcą Wójta Tomaszem Kołodziejczykiem i Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Werbickim.

Continue reading

Konkurs  fotograficzny został rozstrzygnięty! Niestety, ze względu na nadesłanie zdjęć niespełniających wymagań zawartych w regulaminie, komisja nie przyznała I, II i III miejsca. Postanowiła natomiast wyróżnić prace Pani Martyny Baran i Agnieszki Baran.  
Nagrody wręczone zostaną podczas III Gminnego Festiwalu Kulinarnego „Kuchnia Staropolska”, który odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. w Miłogórzu.

Continue reading

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 91/2019 z dnia 15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Continue reading

W środę, 03 lipca 2019 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników z Gminy Lidzbark Warmiński. Celem wyjazdu była prezentacja pól i propagowanie technologii uprawy nowych odmian zbóż i innych upraw zalecanych w naszym województwie.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen