ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

Konkurs wokalny „Kocham śpiewać polskie piosenki” organizowany jest już po raz VI. Głównym organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”. Nagrodą główną jest udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Piosenkobranie w Opolu. Na etapie gminnym, który odbył się 16 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku swój talent wokalny zaprezentowało 12 uczestników.

Continue reading

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Continue reading

Dobiegła końca kadencja 2014 – 2018 sołtysów i członków rad sołeckich w naszej gminie. Podczas sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński, 11 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podziękował sołtysom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, zaangażowanie oraz troskę o mieszkańców. Obecnym na sesji Sołtysom, Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki i drobne upominki z życzeniami dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Continue reading

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyki wiejskiej  z  Warmii i Mazur.

Celem konkursu jest znalezienie, nagrodzenie  oraz promocja najlepszych obiektów turystycznych spośród trzech konkursowych kategorii:
– gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika,
– gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi,
– zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Continue reading

Już po raz kolejny odbył się gminny etap konkursu wiedzy o zamkach gotyckich, organizowany w ramach członkostwa gminy Lidzbark Warmiński w Stowarzyszeniu gmin „Dom Warmiński”. Organizatorami konkursu na szczeblu centralnym są: Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. Tym razem 17 uczniów szkół podstawowych spotkało się 4 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Runowie, aby rywalizować ze sobą w historii dawnego państwa krzyżackiego obejmującego obszar dzisiejszej północno-wschodniej Polski. 

Continue reading

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen