ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

W dniach 03.06. – 07.06.2019 r. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli gminy Lidzbark Warmiński w partnerskiej Gminie Rhede (Ems) w powiecie Emsland. Delegacja licząca 15 osób na czele z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtisem, radnymi, sołtysami, przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych i Stowarzyszeń miała możliwość poznać środowisko swoich niemieckich przyjaciół.

Continue reading

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku Gminny Festyn Rodzinny. Impreza zorganizowana była również w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Fundacja Arche.

Continue reading

W załączeniu przedstawiamy Państwu „Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

O tym skąd wziął się pomysł na Zielarską Wieś Blanki, o mocy ziół i ich zastosowaniu, w sobotę 25 maja br.  mogła dowiedzieć się grupa dziennikarzy,  która przybyła na wizytę  studyjną w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Celem projektu była promocja atrakcji turystycznych oraz potencjału gospodarczego Warmii.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen