ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Joanna Gowkielewicz

Sołectwo Runowo liczące prawie 370 mieszkańców jest jedną z większych wsi w gminie Lidzbark Warmiński. Miejscowa społeczność angażuje się w działania na rzecz wsi, co znacznie podnosi jej atrakcyjność. Cykliczny udział w gminnym konkursie „Estetyczna Wieś” integruje mieszkańców, pobudza do aktywności społecznej oraz zachęca do czynnego decydowania o miejscu, w którym żyją.  

Continue reading

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński kładzie duży nacisk na modernizację i remonty dróg lokalnych. Mimo, że jest gminą typowo rolniczą, bardzo rozległą i na swoim utrzymaniu ma około 700 km dróg gruntowych, co roku polepsza ich stan, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Continue reading

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna udzielana jest w:

  • Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 101 w godz. 9.00 – 13.00,
  • Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30.

Termin wizyty w Punktach  w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu: 89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00.

Continue reading

 Lokalna Grupa Działania  „Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen