ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

 Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74

Przetarg nieograniczony na „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”

Sygnatura akt : OG.271.1.1.2015.KA


 

 06.03.2015r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”.

Zamawiający :

1. Nazwa : Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres : Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod : 11-100
4. Miejscowość : Lidzbark Warmiński
5. Województwo : warmińsko-mazurskie

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4” ogłoszonego w BZP pod numerem 22173-2015 w dniu 18.02.2015r. Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ducato2W lutym 2015 roku zakupiony został samochód dostawczy marki Fiat Ducato z dodatkową kabiną i zakrytą skrzynią ładunkową. Pojazd umożliwia przewóz 7 – osobowej grupy remontowej wraz z niezbędnym materiałem i sprzętem.

Fiat przekazany zostanie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w miejsce Forda Transit. Pojazd tego typu został wybrany ze względu na zmniejszenie kosztów związanych z liczbą przejazdów (transport pracowników oraz sprzętu i materiału) a także na zaplecze socjalne pracowników – zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych.  

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen