ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

URZĄD GMINY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE :

  • Dnia 15.11.2019r. upływa termin płatności IV raty za zobowiązania podatkowe za 2019 r. (tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości),

  • W przypadku dokonania wpłaty zaległości podatkowych po terminie płatności zgodnie z Ordynacją podatkową zostaną naliczone odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł i pobrane w pierwszej kolejności
    z wpłaty regulującej zobowiązanie.

INFORMACJA

Dotyczy: Konsultacje społeczne dotyczące Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki na terenie miasta Lidzbark Warmiński i gminy Lidzbark Warmiński

Wójt Gminy w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, iż do dnia 15 listopada 2019 r. można zgłaszać uwagi dotyczące projektu drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki. Uwagi można zgłaszać na specjalnie przygotowanych drukach, które znajdują się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen