ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Admin

Informacja Wójta Gminy Lidzbark Warmiński dotycząca funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

W związku z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 6 maja 2020 r. ponownie mogą być otwarte przedszkola, przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Należy jednak podkreślić, że możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″.

Po przeprowadzeniu przez dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Lidzbark Warmiński rozeznania wśród rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński podjął decyzję o zawieszeniu działalności placówek do odwołania.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

                                                                                                                           Fabian Andrukajtis

Sygn. akt  BIN.2600.15.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  V przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu ciężarowego MAN,

stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne samochodu ciężarowego MAN F04/19.322

Continue reading

Sygn. akt  BIN.2600.14.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza V przetarg ofertowy

na sprzedaż ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075,

 stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Parametry techniczne ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075 :

Continue reading

Sygn. akt  BIN.2600.16.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  III przetarg ofertowy

na sprzedaż koparko-ładowarki,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne koparko – ładowarki JCB 4CX z 2008 r.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen