ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 24.09.2018r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 21.09.2018r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, termin realizacji do końca 2018r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2018- 3.200,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń” na realizację zadania pn. „Jesień życia w kolorach tęczy” – kwota dotacji: 3.150,00 zł.

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Surytach.

Niezabudowana nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. ogólnej 0,1769 ha oraz udziału 35/1000 w działkach o numerach ewidencyjnych 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52 o łącznej powierzchni 2,8192 ha. Działka położona w odległości 350 m od linii brzegowej jeziora Blanki, w bliskim sąsiedztwie lasów. Nieruchomość położona na kolonii w pobliżu drogi asfaltowej Lidzbark Warmiński – Suryty, w kompleksie działek przeznaczonych na cele rekreacyjne. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sieć wodociągowa i linia elektroenergetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.000,00 zł.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 13.09.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

Wójt Gminy

Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 6/8 o powierzchni 4,2900 ha, położona w Markajmach przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Na przyległym terenie dominują grunty zabudowy wielofunkcyjnej. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00019392/0.

Cena wywoławcza 350.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka 35.000,00 zł.

Continue reading

Dnia 4 września do Szkoły Podstawowej w miejscowości Kraszewo przyjechała młodzież niemiecka z miejscowości Rhede, z Klubu Sportowego Spiel und Sport Rhede( EMS) e. v. w wieku od 11 do 13 r ż., w ramach współpracy miedzy gminami. Jest to pierwsza wymiana sportowa dzieci.W dniach  5 i 6  września odbył się  międzynarodowy turniej organizowany przez LUKS ,,Karol’’ Kraszewo- pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis na stadionie im. Henryka Wobalisa w Lidzbarku Warmińskim. W rozgrywkach wzięły  udział 4 drużyny: LUKS Karol Kraszewo, MKS Polonia Lidzbark Warmiński, AP PROGRES Lidzbark Warmiński,a także drużyna z Niemiec z partnerskiego miasta Rhede. Dziękuję serdecznie Pani Prezes LUKS ,,Karol’’ Iwonie Miecznikowskiej oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie, będącej jednocześnie v-ce Prezesem Klubu, Beacie Domareckiej, za sprawną organizację i przygotowanie tego wydarzenia. Dzięki takim inicjatywom wzajemnie się poznajemy i rozwijamy współpracę na zasadzie równości i zaufania. Wymieniamy doświadczenia, pogłębiamy wzajemne kontakty mieszkańców naszych Gmin. Prezentujemy dorobek kulturowy obu regionów w takich dziedzinach jak: sport, gospodarka , kultura, turystyka i zachowanie tradycji. Nasze regiony są związane ze sobą poprzez bardzo duże podobieństwo. Są to regiony rolnicze.

Cieszę się bardzo, że mamy tak wspaniałych partnerów, a są nimi przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są nasza przyszłością. Takie spotkania przynoszą wiele korzyści dla obydwu stron. Uczniowie zdobywają ważną w dzisiejszym świecie wiedzę, budują postawę otwartości i odpowiedzialności.Wymiana uczniów to także nauczanie języków obcych i kształtowanie postawy poszanowania innej kultury i tradycji. Wymieniajmy się doświadczeniami,   poznawajmy się, wspierajmy. Twórzmy dobry wizerunek naszych regionów – podkreśla Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

 

Lidzbark Warmiński 11.09.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO.

 

 

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 324/2 o pow. 3,3900 ha położona w obrębie Łaniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028276/7.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

                                                                   W Ó J T

                                                      mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen