ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

 Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74

Przetarg nieograniczony na „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”

Sygnatura akt : OG.271.1.1.2015.KA


 

 06.03.2015r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”.

Zamawiający :

1. Nazwa : Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres : Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod : 11-100
4. Miejscowość : Lidzbark Warmiński
5. Województwo : warmińsko-mazurskie

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4” ogłoszonego w BZP pod numerem 22173-2015 w dniu 18.02.2015r. Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ducato2W lutym 2015 roku zakupiony został samochód dostawczy marki Fiat Ducato z dodatkową kabiną i zakrytą skrzynią ładunkową. Pojazd umożliwia przewóz 7 – osobowej grupy remontowej wraz z niezbędnym materiałem i sprzętem.

Fiat przekazany zostanie do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w miejsce Forda Transit. Pojazd tego typu został wybrany ze względu na zmniejszenie kosztów związanych z liczbą przejazdów (transport pracowników oraz sprzętu i materiału) a także na zaplecze socjalne pracowników – zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych.  

pług2W grudniu ubiegłego roku został zakupiony pług do odśnieżania (model OZ–DZ z firmy OZAMET). Pług ten dostosowany jest do pracy w ciężkich warunkach zimowych, dużego zaśnieżenia i stanowić będzie przystawkę do naszej koparko – ładowarki JCB. Cechą charakterystyczną jest ruchomy lemiesz o zmiennej geometrii, umożliwiający ustawienie pługa w 4 pozycjach roboczych.

Koparko – ładowarka JCB w okresie od wiosny do jesieni będzie wykorzystywana przy remontach dróg gminnych, natomiast w okresie zimowym w połączeniu z nowym pługiem stanowić będzie doskonały zestaw do odśnieżania. Zakupiony pług uzupełni nasze zaplecze maszynowe. Odśnieżanie dróg własnym sprzętem znacząco zmniejszy koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 09.02.2015r. w Lidzbarku

Warmińskim odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu

Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych

uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy

w godzinach 09:30 – 13:00.

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Krasickiego 1

11 – 100 Lidzbark Warmiński

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 89 521 93 85:.

Serdecznie zapraszamy.

mobilny logo

Szanowni Państwo!

W dniu 16 stycznia 2015r. ( piątek) 
w godz. 10.00- 14.00 
w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński,
ul. Krasickiego 1, Sala nr 1 będzie możliwość założenia indywidualnego konta 
ZIP w funkcjonującym od 1 lipca 2013 roku 
na terenie całej Polski Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny
i bezpieczny dostęp do ważnych informacji 
o Państwa leczeniu.
Wymagane posiadanie dowodu osobistego!

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen