ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

pilkW dniu 18 października br. o godz. 13.00 na boisku sportowym Orlik w Rogóżu odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Turniej skierowany jest do drużyn sołeckich Gminy Lidzbark Warmiński. Zapisy przyjmuje Dariusz Staszkiewicz pod nr tel. 730 866 769 lub 89 767 40 17. Uwaga! W turnieju nie mogą brać udziału osoby nie zameldowane w Gminie Lidzbark Warmiński.

Zapraszamy do rywalizacji!

azbestWzorem lat ubiegłych, również i w tym roku gmina Lidzbark Warmiński umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dotacji na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.

Jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą rady gminy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest mogły w formie konkursu przeprowadzić nabór wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

Dofinansowanie obejmowało: demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia a także unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dotacja wynosiła do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie ale kwota nie mogła przekroczyć 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Niezbędnych był wkład własny wnioskodawców w wysokości pozostałych 15%.

 

Poniżej tabela przedstawiająca podsumowanie osiągniętych efektów ekologicznych wraz z poniesionymi nakładami finansowymi i uzyskaną dotacją na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

Rok

 

Liczba nieruchomości

 

Kwota dofinansowania

 

Wkład własny wnioskodawców

 

Kwota łącznie

 

Masa usuniętych wyrobów

[szt.]

[zł]

[zł]

[zł]

[Mg]

2015

8

4196,05

740,49

4936,54

8,40

2014

7

14322,82

2527,57

16850,39

27,30

2013

8

13028,59

2299,11

15327,70

24,60

2012

9

20664,02

3646,59

24310,61

33,49

2011

7

14052,71

2007,25

16059,96

8,23

2009

1

10440,00

2296,00

12736,00

5,22

Podsumowanie

40

76704,19

 

13517,01

 

90221,2

 

107,24

 

WFOŚiGWNFOŚIGW

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen