ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Lidzbark Warmiński 18.06.2018r.

GOŚ.6840.37.2015.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 6/8 o powierzchni 4,2900 ha, położona w Markajmach przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Na przyległym terenie dominują grunty zabudowy wielofunkcyjnej. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa. Księga wieczysta OL1L/00019392/0.

Continue reading

Znak sprawy: Data: Z.271.1.2018 18.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany

typ : SIGMA

producent: PLATAN Sp. z o.o.

rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 1500 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 ).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

Continue reading

W niedzielę, 3 czerwca 2018r. w Babiaku odbyły się VIII Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody. Tegoroczna impreza zorganizowana została przez: Gminę Lidzbark Warmiński, Klub Jeździecki „Kamińskich”, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Fundację ARCHE oraz Sołectwo Babiak

Zawody oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis, który serdecznie przywitał przybyłych zawodników oraz publiczność. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych i oświaty. Dla przybyłych gości został zorganizowany konkurs rzutu podkową do celu, który wygrał Wójt naszej gminy – Fabian Andrukajtis.

Continue reading

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 04.06.2018 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 01.06.2018 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450) i przyznał dotację:

Continue reading

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen