ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Lidzbark Warmiński 14.11.2019r.

IOŚ.6840.12.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU OGRANICZONYM Z DNIA 14.11.2019r. NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE DRWĘCA.

 

 

 1. Sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi oraz w gruncie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1 o pow. 1,4700 ha w obrębie geodezyjnym Drwęca. Księga wieczysta OL1L/00005322/8.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
 3. W przetargu wziął udział jeden uczestnik.
 4. Cena osiągnięta w przetargu 50.500,00 zł brutto.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Sławomir Mandrek.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 14.11.2019r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 14.11.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
  o powierzchni 0,1106 ha. Księga wieczysta OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza 25.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 14.11.2019r.

IOŚ.6840.8.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 14.11.2019r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W RUNOWIE.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 14.11.2019r.

IOŚ.6840.2.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 14.11.2019r.

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

 1. Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 92, obręb Ignalin
  o powierzchni 1,0600 ha. Księga wieczysta OL1L/00028558/8.
 2. Cena wywoławcza 6000,00 zł +23%VAT.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 30.10.2019r.

IOŚ.6840.11.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 343/8 o pow. 0,0187 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie trapezu na obrzeżach miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km. Księga wieczysta OL1L/00019402/4.

 

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako grunty role RIVb.

 

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 6 grudnia 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274 w 13.

 

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen