ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Lidzbark Warmiński 24.05.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

Poprzedni przetarg: 08.05.2018r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 21.06.2018r. na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

17 maja 2018r odbyło się otwarcie nowego placu zabaw w Stabunitach. W spotkaniu którym uczestniczył Wójt Gminy Pan Fabian Andrukajtis. Całkowita kwota projektu pod nazwą „Utworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowościach Stabunity” wynosiła 28 715,58zł, z czego została w 63,63% dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskodawcą była Gmina Lidzbark Warmiński. Poprzez takie inwestycje Gmina nieustannie się rozwija.

Continue reading

Nasza Kochanówka

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie IX 2017-V 2018 zrealizowała projekt pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stabunity oraz Medyny, gmina Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania: 28 704,43 zł. Koszt całkowity operacji wyniósł: 50 211,46 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjności na wybór wykonawcy realizacji infrastruktury rekreacyjnej w dniu 25.01.2018 r. Gmina Lidzbark Warmiński zawarła umowę z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław.

W ramach operacji wykonano plac zabaw w miejscowości Stabunity wyposażony                            w następujące urządzenia:

 1. bujak na sprężynie – 2 sztuki
 2. drążek potrójny – 1 sztuka
 3. drabina pozioma wolnostojąca – 1 sztuka
 4. huśtawka podwójna – 1 sztuka
 5. zestaw zabawowo – 1 sztuka,
 6. kosz do koszykówki – 1 sztuka
 7. kosz na śmieci – 1 sztuka
 8. tablica informacyjna – 1 sztuka

Teren placu zabaw został ogrodzony siatką oraz zamontowano furtkę.

W Medynach wykonano siłownię zewnętrzną wyposażona w następujące urządzenia:

 1. wyciąg górny – pylon-prasa nożna – 1 sztuka
 2. drabinka-pylon-surfer – 1 sztuka
 3. wioślarz – pylon-biegacz-1 sztuka
 4. kosz na śmieci – 1 sztuka
 5. tablica informacyjna – 1 sztuka.

Wykonane w ramach projektu infrastruktury rekreacyjne są otwarte, bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców Stabunit i Medyn.

Logo LGD

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie IX 2017-V 2018 zrealizowała projekt pn. „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Miłogórze, gmina Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania: 33 836,00 zł. Koszt całkowity operacji wyniósł: 53 176,49 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjności na wybór wykonawcy realizacji infrastruktury rekreacyjnej w dniu 25.01.2018 r. Gmina Lidzbark Warmiński zawarła umowę z firmą AGROMEG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 11, 11-220 Górowo Iławeckie.

W ramach operacji wykonano zadaszoną, drewnianą scenę o wymiarach 6,00 m x 7,00 m na fundamentach betonowych. Końcowego odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 18 maja 2018r. Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji na wykonaną scenę.

Scena jest ogólnodostępna dla mieszkańców i stanowi miejsce służące rozwojowi kulturalno-rekreacyjno-turystycznemu w miejscowości Miłogórze.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen