ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Lidzbark Warmiński 11.09.2018r.

GOŚ.6840.8.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI KONIEWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 112/1 o pow. 0,7900 ha położona w obrębie Koniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028904/9.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000,00 zł.
 3. Cena osiągnięta w przetargu 30.300,00 zł.
 4. Do przetargu przystąpił 1 uczestnik.
 5. Nabywcą nieruchomości została Pani Czesława Kalinowska – Meus.

 

W Ó J T

mgr inż. Fabian Andrukajtis

Lidzbark Warmiński 28.08.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.KJ

 

 

INFORMACJA O ROKOWANIACH W DNIU 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NERUCHOMOŚCI

W MARKAJMACH.

 

 

 1. Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha położone od w obrębie Markajmy zapisane w księdze wieczystej OL1L/00027652/0.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.
 3. Cena osiągnięta w rokowaniach 170.000 zł + VAT
 4. Do rokowań przystąpił 1 oferent.
 5. Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.
 6. Nabywcą nieruchomości została firma „Przedsiębiorstwo inżynieryjne Cezary Pyzak”

 

 

 

Znak sprawy: Data: Z.271.1.2018 24.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Continue reading

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.40.2015.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W OBRĘBIE SURYTY.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52,
  o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty
  zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości 30.000,00 zł + 23 % VAT.

 2. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 23.08.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 23.08.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W RUNOWIE.

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł.

 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen