ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na sprzedaż lokalu użytkowego w obrębie Stryjkowo.

 

Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha, w centrum wsi przy drodze asfaltowej Miłogórze – Kochanówka. Odległość od drogi krajowej nr 51 wynosi ok. 5 km, natomiast od Lidzbarka Warmińskiego – ok. 9 km. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 76,90m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.

 

Cena wywoławcza 60.000,00 zł. Wadium 6.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Continue reading

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sarnowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3/2 o pow. 1,12 ha, obręb Sarnowo, użytkowana rolniczo oznaczona w ewidencji gruntów jako ŁVI- 0,48ha,RIVb- 0,57ha oraz N -0,07ha. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 7 km. Księga wieczysta OL1L/00027149/1.

 

Cena wywoławcza 40.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka przeznaczona jest na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie prostokąta w centrum miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego to ok. 6 km. Nieruchomość sąsiaduje z zabudową usługową, mieszkaniową i cmentarzem. Księga wieczysta OL1L/00019436/1.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako Bp -tereny zurbanizowane Continue reading

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 220/1 o pow. 2.82 ha, obręb Kłębowo. Działka częściowo porośnięta drzewostanem oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne kl RIIIb -1,79 ha, RIVa- 0,10ha, RIVb- 0,46ha, RV- 0,40ha oraz N -0,07ha. W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Księga wieczysta  OL1L/00028559/5.

 

Cena wywoławcza 350.000,00 zł +23%VAT. Wadium 35.000,00 zł.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XII/100/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kłębowo działka nr 220/1 jest oznaczona symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz „KDW” jako tereny dróg wewnętrznych.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kierz.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3 o pow. 0,3800 ha. Działka położona jest przy urządzonej drodze Kraszewo – Kochanówka. Księga wieczysta  OL1L/00028905/6.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka oznaczona jest jako nieużytek z częściowo wyeksploatowanym złożem surowców okruchowych.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen