Licznik odwiedzin
  • 213670Odsłon razem:
  • 36Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie:

Anna Sadowska

Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 26. Wśród kwestujących wolontariuszy nie zabrakło również mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński, którzy zbierali pieniądze w miejscowościach gminnych takich jak Runowo, Kraszewo, Łaniewo, Babiak, Ignalin, Pilnik i Rogóż. Continue reading

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018

OGŁOSZENIE –  POBIERZ

Załączniki:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY – POBIERZ

SPRAWOZDANIE – POBIERZ

WZÓR OFERTY –  POBIERZ

Informuję, że do dnia 28.02.2018r. można składać wnioski na realizację inicjatywy lokalnej w 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

Do wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie wnioskodawców (grupy mieszkańców) zawierające deklarację udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (ze wskazaniem sposobu wniesienia udziału),
2) jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciąg z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być wniesiony w następujących formach:
a) świadczenia pracy społecznej,
b) świadczenia pieniężnego,
c) świadczenia rzeczowego.

OŚWIADCZENIE –  POBIERZ

WZÓR WNIOSKU – POBIERZ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

              Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz do pobrania  TUTAJ

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego nasila się problem smogu. Niestety, główną jego przyczyną jesteśmy my sami – jesienią i zimą gospodarstwa domowe emitują do atmosfery ogromne ilości szkodliwych związków przez swoje kominy. Jedynym sposobem na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia jest świadome i ekologiczne ogrzewanie domostw – a więc także edukacja mieszkańców wsi i miast w tym zakresie.

Ogólnopolski portal kominiarski Kominiarz.pl, w trosce o jakość powietrza w kraju, organizuje kampanię edukacyjną pt. „Czysty komin – czysta gmina”. Za pośrednictwem władz lokalnych pragniemy dotrzeć do społeczeństwa i uświadamiać o negatywnych skutkach nieracjonalnego palenia w piecach zarówno pod kątem ekologii, jak i oszczędnego zużywania paliwa.

źródło: kominiarz.pl

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Znajdź nas na facebooku!
Znajdź nas na facebooku!
Pogoń za Kopernikiem
Pogoń za Kopernikiem
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Karta Dużej Rodziny
karta
KDR
Czad – cichy zabójca
Czad – cichy zabójca