Gala z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych na Warmii i Mazurach odbyła się 25 sierpnia 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Galę poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz miasta i województwa, samorządowcy, członkowie związku i innych organizacji. Były okolicznościowe przemówienia, słowa szacunku i gratulacje. Członkowie warmińsko – mazurskiego Związku Niewidomych zaprezentowali krótki program artystyczny, poruszający widzów.

Zaproszonym gościem był również Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który z rąk Prezes PZN Okręg Warmińsko – Mazurski Marty Łożyńskiej otrzymał odznakę Przyjaciela Niewidomych i podziękowania za wsparcie organizacji oraz wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Okręg PZN na Warmii i Mazurach powołała grupa ociemniałych żołnierzy pracująca w spółdzielni w Rynie, która postanowiła skonsolidować środowisko osób niewidomych i słabowidzących. PZN na Warmii i Mazurach jest jednym z 16 okręgów PZN, który liczy 2,5 tysiąca członków. Podstawowymi ogniwami okręgu są koła terenowe, obecnie jest ich 18. Celem działania związku jest integracja społeczna, rehabilitacja, ochrona zdrowia, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także ochrona praw obywatelskich osób niewidomych i słabo widzących oraz wspieranie ich rodzin. Wieloletnim kierownikiem związku był śp. Piotr Łożyński. Ważnym momentem w historii PZN na Warmii i Mazurach było otwarcie w 1990 r., dzięki staraniom członków i działaczy, ośrodka mieszkalno – rehabilitacyjnego „Labirynt”, składającego się ze specjalistycznych i całodobowych placówek przeznaczonych dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Obecnie jest to jedyny w Polsce tego typu ośrodek o wszechstronnych kierunkach działania. W 1991 r. powołany został Klub Sportowy „Warmia i Mazury” zrzeszający niewidomych i niedowidzących sportowców. Zawodnicy zdobywają nagrody na arenach krajowych i międzynarodowych. Są wśród nich również paraolimpijczycy. Koło Terenowe w Lidzbarku Warmiński mieści się w budynku Urzędu Gminy, a Prezesem jest Pani Danuta Wołosiewicz.

Print Friendly, PDF & Email