Gmina wiejska Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński”. Planowana wartość przedsięwzięcia to 2 225 000,00 zł (wartość dofinansowania 90%, wkład własny 10%). Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji rok 2026.

Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Print Friendly, PDF & Email