ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Pomimo, iż Ogólnopolski Dzień Sołtysa przypada na 11 marca, to z tej okazji 29 marca br. Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprosił sołtysów  na Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Aby świętować ten dzień w  Centrum Kongresowo – Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie spotkało się prawie półtora tysiąca osób. Oczywiście nie zabrakło tam sołtysów z terenu gminy Lidzbark Warmiński, którzy wraz z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtisem i Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Werbickim  przybyli na tą uroczystość.

Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego „Sołtys-wieś-samorząd-przyszłość”, w którym wzięli udział Marszałek Województwa, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Z gminy lidzbarskiej wyróżnienie otrzymał sołtys sołectwa Świętnik Janusz Szyszko, który jest sołtysem od 2015 roku. Jako osoba reprezentująca mieszkańców wsi sprawdza się, jako dobry łącznik pomiędzy władzami gminnymi, a mieszkańcami sołectwa. Dba o ich interesy i zawsze stara się rozwiązywać napotkane problemy i trudności. Cieszy się zaufaniem publicznym. Angażuje się w życie społeczne wsi. Wykazuje zainteresowanie problemami mieszkańców wsi oraz podejmuje szereg działań na rzecz rozwoju całego sołectwa. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu sołectwo Świętnik nieustannie się rozwija. Za staraniami Pana sołtysa na terenie wsi zrealizowanych zostało kilka projektów, dzięki którym miejscowość poprawiła swoją estetykę oraz spełniła oczekiwania społeczne i kulturalne mieszkańców.

W 2017 r. w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” gmina we współpracy z sołtysem wykonała plac zabaw z wyposażeniem w piaskownicę, karuzelę krzyżową, huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy, ławki, tablicę informacyjną i tablicę do rysowania, a także siłownię zewnętrzną z urządzeniami takimi jak: biegacz, orbitek i wioślarz. Ponadto postawiona została drewniana wiata, ławka, oraz kosz na śmieci.

W 2018 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej sołectwo wykonało ogrodzenie placu rekreacyjno – sportowego wraz z utwardzeniem powierzchni pod wiatą poprzez położenie kostki polbrukowej.

Pan Janusz jest osobą bardzo zaangażowaną w rozwój wsi i estetyczny jej wygląd. Zgłasza wieś do udziału w gminnych konkursach „Estetyczna wieś” i dzięki ciężkiej pracy, z roku na rok wieś pięknieje a przy tym zajmuje czołowe miejsca w konkursie. W 2016 r. wieś zajęła III miejsce, w 2017 r.  II miejsce, a w 2018 –  I miejsce.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis składa serdeczne gratulacje dla nagrodzonego Sołtysa ale również dziękuję za pracę i poświęcenie dla wszystkich sołtysów z naszej gminy, którzy troszczą się o dobro mieszkańców i czuwają nad estetyką sołectwa, przez co wizerunek gminy stale się poprawia.

Tegoroczny Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Zenona Martyniuka.

foto: archiwum Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen