Gmina wiejska Lidzbark Warmiński w ramach II edycji Programu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 300 000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”.
Planowana wartość przedsięwzięcia to 1 327 000,00 zł (wartość dofinansowania 98%, wkład własny 2%). Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2024 r.

budynek Urzędu Gminy

Print Friendly, PDF & Email